Aanmelding

Rechtstreeks een vraag aan Bethanië stellen is vanaf 12 maart 2014 onmogelijk. Steeds moet een door de ouders en/of jongere gekozen jeugdhulpverlener als ‘contactpersoon-aanmelder’ de vraag bij de Intersectorale Toegangspoort stellen. Dit gebeurt door gebruik te maken van het aanvraagdocument niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, kortweg het A-document.
 
De jeugdhulpverlener houdt het overzicht over het hele dossier, houdt contact met ouders en/of jongere, met de Toegangspoort en Bethanië.
 
Deze persoon blijft de contactpersoon-aanmelder tot er iemand anders als contactpersoon- aanmelder aangesteld wordt of als het dossier afgesloten wordt.
 
Bij de toegangspoort werken twee teams:
 
Het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij een indicatiestellingsverslag op binnen de 30 werkdagen.
 
Het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.
 
Van zodra de hulpverlening effectief is gestart, krijgt de minderjarige een jeugdhulpverleningsbeslissing. Dat vermeldt wie de hulpverlening zal aanbieden en voor hoe lang.
 
Binnen Bethanië wordt het proces van aanmelding via de Toegangspoort door één persoon administratief opgevolgd, Stefanie Schurmans van de cliëntadministratie. U kan er terecht voor tal van formaliteiten. 
Helpdesk cliëntadmistratie:
Stefanie Schurmans, op weekdagen tussen 9 en 12 uur
 
011/278420

 

opname@bethanie.be

Zijn ouders en jongere ervan overtuigd dat ze hulp nodig hebben die enkel via de toegangspoort te krijgen is en vinden ze geen hulpverlener bereid om die aanvraag met hen te doen, dan kunnen ze zelf een aanvraag indienen bij de toegangspoort. Ze hebben dan wel een attest nodig van een hulpverlener die zegt dat hij niet kan helpen om een aanvraag in te dienen.
 
Ouders en jongere moeten daarbij ook een vraag gesteld hebben naar bemiddeling tussen hen en de hulpverlener die weigerde te helpen. Bovendien mag er geen procedure lopen bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.