Doelgroep

Bethanië werkt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Een voorwaarde is het beschikken over een goedkeuring van het VAPH, de subsidiërende instantie van Bethanië (Uitgezonderd de korte module KTB. Die is rechtstreeks toegankelijk met een PEC-aanvraag en zonder CRZ procedure!).

In principe richt Bethanië zich tot kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (niet zozeer het IQ, maar vooral het functioneren van het kind of de jongere wordt hierbij als criterium gehanteerd). Uitzonderlijk is opname van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk. Let wel, de mentale handicap moet altijd gepaard gaan met een gedragsstoornis.

De moeilijkheden zijn van die aard dat de ontwikkeling op één of meer domeinen niet meer vanzelfsprekend loopt. In die zin richten we ons niet enkel op de kinderen maar wordt er ook met de gezinnen, scholen en ruimere context intensief gewerkt.

Wil je meer weten?

Lees hier de volledige tekst