Erkenning

Bethanië beschikt over een erkenning als Multifunctioneel Centrum (MFC) voor 141 kinderen en jongeren met als zorgvormen: verblijf, dagopvang, dagbesteding en mobiel/ambulante begeleiding.

Deze basis erkenning door het VAPH van 4 zorgvormen is in Bethanië vertaald in een eigen specifiek aanbod van een twaalf tal werkvormen.
Zo is er o.a. een extra aanbod voor GES+ jongeren en één plaats voor crisisopvang.

Er is een bijzonder pleeggezin project.
De meeste werkvormen zijn zowel onderling alsook residentieel of mobiel/ambulant combineerbaar.

Lees meer hierover bij ‘werking’