Externe projecten

Bethanië in de wereld

Als middelgrote voorziening komen wij in aanraking met heel wat probleemsituaties. Een residentiële plaatsing is hiervoor niet altijd het goede antwoord.
Gaandeweg zijn we als epicentrum voor jongeren met gedragsproblemen, steeds meer gaan inspireren en investeren op twee lagen nl. pedagogische preventie en opvoedingsondersteuning (voorkomen van erger) en community-programma’s (inclusie: jongeren in de samenleving houden).
Meestal gebeurde de aftrap hier, maar werd de implementatie  van deze projecten in samenwerkingsverbanden en netwerken opgezet.

 • Preventie
  • VZW PAS-opvoedingswinkel Genk
  • OPZET (Orthopedagogische Zorg en Training): Thuisbegeleiding aan maatschappelijke kwetsbare gezinnen (ressorteert nu onder de opvoedingswinkel)
 • Pleegzorg
  • Project binnen Bijzondere Jeugdzorg OPPZET (Orthopedagogische Pleegzorg en Training). Specifieke pleegzorg voor kinderen met gedragsproblemen. In samenwerking met de Limburgse Pleegzorgdiensten.
 • Youth at Risk
  • Intensief ambulant programma voor jongeren met gedragsproblemen en/of (pre)delinquentie
 • Persoonlijke Toekomstplanning (VZWPlan)
  • Kring van vrijwilligers rond jongeren om mijlpalen en levenskeuzes te bespreken
 • Eigen Kracht Conferenties
  • De krachten van familie en netwerken mobiliseren om met eigen krachten en steunfiguren de problematische opvoedingssituatie te verbeteren