Gezinsbegeleiding

Bij de opname van een kind/jongere zien we de gezinsbegeleiding als essentieel onderdeel van de behandeling. Een kind-behandeling houdt dus ook een samenwerking in met het gezin /netwerk. Dit geldt in principe voor alle ingezette modules. Hoewel er verschillen kunnen zitten in intensiteit en de wijze van begeleiding. Dit is vooral  afhankelijk van de hulpvraag en opdracht die bij het begin van de opname geformuleerd wordt.
Regelmatige gezinsgesprekken en een adviesgesprek in de voorziening zijn standaard.
Dat gebeurt ambulant en/of mobiel.  Deze gesprekken gebeuren met de gezinsbegeleider en kunnen variëren van begeleidingsgesprekken tot therapeutische interventies.  Andere disciplines, zoals de teambegeleider of therapeut, kunnen hierbij aansluiten. 

Uitgangspunt is dat ouders in hun rol van ouderlijk verantwoordelijke blijven staan en hierop aangesproken worden.  We zoeken samen hoe zij zich als ouders kunnen afstemmen op datgene wat hun kind nodig heeft om (terug) in een gezonde ontwikkeling te komen. De samenwerking met het gezin beschouwen we als een dialoog waarbinnen zowel ouders als vakmensen deskundigheid opbouwen die nodig is om ouders en kind terug in verbinding te brengen.

Allerlei vragen rond ouderschap en opvoeding kunnen aan bod komen in thema avonden. Groepen ouders worden op basis van vragen samengesteld. Interne medewerkers verzorgen de inhoud. We denken bvb. aan informatie en advies in verband met specifieke opvoedingsvragen en/of kindproblematiek: ADHD, ASS, middelenmisbruik, sociale media… 
Een meer specifieke oudercursus brengt een groep ouders voor een tiental samenhangende sessies samen om in groep de belangrijke opvoedingthema’s door te nemen. Daartoe zijn er cursusboeken over opvoeden ontwikkeld met handige tips, schema’s, lijstjes en oefeningen.

Naast de meer klassieke verbale werkvormen, worden ook steeds meer activiteiten onder de noemer van ‘samen dingen doen’ ontwikkeld. Ouders en kinderen worden bewust (weer) samen gebracht. Ze werken op hechting en ook op ouderlijke vaardigheden. Alle werkvormen worden met de deelnemers geëvalueerd. De gezinsbegeleider werkt dan samen met leefgroep begeleiders en/of therapeuten.

Bijvoorbeeld: ouders in de leefgroep, ouder - kind activiteiten, ouder - kind kamp, groepscursus omtrent pedagogische vaardigheden, ouders op team, coaching aan huis, vader-zoon trektocht, moedergroep...