Interne projecten

Hieronder geven we u een blik op enkele projecten die in en door Bethanië ontwikkeld werden.

VILLAGE-PROJECTEN

De zogenaamde Village-projecten (it takes a whole village to raise a child: projecten om jongeren ‘in de samenleving’ te houden) hebben als doel om bewegingen of structuren op te zetten die de integratie van personen met een beperking en/of gedrags- en emotionele problemen te bevorderen. Hiermee drukken we het belang uit dat personen, die op eender welk vlak moeilijk(er) functioneren in hun leven, sociaal en emotioneel verbonden moeten zijn met andere mensen.

Onder de village-projecten hoort bijvoorbeeld onze vrijwilligerswerking en het zoeken naar onthaal- en steungezinnen voor jongeren met een beperkt netwerk. In de Kiezelstraat, Hasselt - Godsheide heeft Bethanië een studentenhuis dat in het kader van village-projecten een specifieke invulling kreeg. Het gaat om een gemeenschaps/studentenhuis waar drie gewone jongeren (studerend/werkend) samen wonen met twee jongeren die volledig op eigen benen moeten leren staan.

PARTNERS IN PARENTING

Dit project groeide in de afgelopen jaren uit tot een echte module.
Voor kinderen die weinig of geen perspectief hebben tot een terugkeer naar huis, en in die zin in leefgroepen opgroeien, vinden we een uitweg via Partners in Parenting. Uitgangspunt hierbij  is in welke omgeving het kind best kan ontwikkelen. Reguliere pleegzorg heeft niet altijd een antwoord op de moeilijkheidsgraad van een aantal kinderen. Partners in Parenting streeft naar inclusie en kijkt in welke mate opvoeding kan gedeeld worden in een samenwerking tussen ouders, P&Pouders  en een professioneel Bethanië team. De regie van deze samenwerking blijft in onze handen. Sommige kinderen verblijven zes dagen op zeven in een P&Pgezin, anderen slecht 2 dagen per maand. De nood van het kind is hierbij is richtinggevend.

www.partnersinparenting.be

VADER-ZOON TREKTOCHT

Soms merken we bij onze doelgroep dat de vader-kind relatie op de achtergrond geraakt door een vastgelopen opvoedingsrelatie. De relatie is dan dikwijls gestoeld op macht of onmacht. Door opgestapelde conflicten  zien vader of zoon niet meer wat men nog voor elkaar kan betekenen. 
Het is belangrijk dat onze kinderen  en jongeren opnieuw een “zichtbare” vader leren kennen, niet alleen fysisch maar ook psychisch, met zijn sterktes, inzet… en dat de vader zijn zoon opnieuw leert kennen. Vaders kunnen zoveel doen/zijn: er simpel zíjn, contact maken, dingen samen doen, ontspannen, dingen aanleren en doorgeven.

Onze vader-zoon trektocht is specifiek gericht op het vaderschap in het algemeen en de relatie tussen vader en hun zonen in het bijzonder. We gaan op stap met vaders en hun zonen vanaf 11 tot 16 jaar. We houden voor ogen dat het vooral van belang is positieve ervaringen op te doen. Enkele dagen met elkaar doorbrengen, ongedwongen, in een avontuurlijke en rustgevende omgeving kan heel wat losmaken. 
Inmiddels hebben we op dit thema een aantal varianten bedachten: driedaagse training met families, moeder-zoongroepen, vader-zoonzeilkampen enz.

MOEDERGROEP

Binnen deze groep kunnen ervaringen gedeeld worden en worden moeders gehoord in wat hen bezig houdt. Moeders kunnen er terecht met vragen rond het moederschap, met gevoelens rond de plaatsing van hun kind en de reactie van de buitenwereld hierop. Ook het vrouw zijn naast het moeder zijn, is een belangrijk thema binnen deze groep. Kwaliteiten van moeders worden belicht en steunbronnen aangesproken, zodat zelfvertrouwen (opnieuw) kan groeien. De groep wordt begeleid door een bewegingstherapeute en een relatie- en gezinstherapeute.

OPEN LEEFGROEP

De leefgroepwerking wordt, met een afgesproken thema, opengesteld voor ouders, steunfiguren, verwijzers, leerkrachten… Aldus kunnen dagdagelijkse momenten ervaringsgericht meegemaakt worden. Dat gaat van louter observeren hoe het er aan toe gaat, tot echt participeren, ervaren en vaardigheden (weer) aanleren met het oog op transfer naar thuis. We denken dan bvb. aan zelfstandigheidstrainingen, samen eten, invullen van vrije tijd, studie- en huiswerkbegeleiding. Maar ook een training in opvoedingsvaardigheden.  In principe kan dit ook met overnachting (Rooming in), waarbij er extra ruimte, omstandigheid  en taal ontstaat om de opgedane ervaringen goed te delen.

Sportief integratieproject  MOVE IT

Move IT is een orthopedagogisch-therapeutisch groepsproject dat vooral via sportieve ervaring werkt. De opzet is om zich (terug) zo optimaal mogelijk te kunnen bewegen in een recreatieve omgeving: stad, dorp, thuis, sportclub, supporters, ontspanning, KRC Genk…

Stapsgewijs kunnen deeldoelstellingen hiervan zijn:

  • lichamelijk ontspannen en -welbevinden op maat,
  • opbouwen of heropbouwen van functionele mogelijkheden (fysiek, aandacht, spanning…),
  • herbeleven van positieve emotionele competenties,
  • gedragsregulering,
  • zelfinzicht en het leren van aanpakmogelijkheden,
  • zich aangepast leren gedragen in groep,
  • de transfer van nieuw verworven competenties naar de individuele context (bvb naar een “ normaal” clubgebeuren).

Binnen dit project kunnen zowel residentiële als ambulant/mobiele jongeren deelnemen. 
De aanpak is individueel aangepast en gericht op integratie in de omgeving. Er wordt getracht zoveel mogelijk beroep te doen op de persoonlijke interesses, motivaties en competenties. 

Concreet  zijn er projecten met voetbal, individuele fitness en creativiteit voor meisjes.