Leefgroep Heuvel, Dorpel, Uitkijk (volledig)

De kind- en/of pedagogische problemen vragen om een langdurige begeleiding binnen een orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. 
Centraal in de dagelijkse werking staat het zo breed en veelzijdig mogelijk stimuleren van de ontwikkelingstaken van de jongeren. De jongeren krijgen een evenwichtig programma aangeboden met veel diepgaande leef- en leerervaringen zodat ze opnieuw kunnen aansluiten bij hun normale ontwikkelingstaken. 
Er wordt zowel individueel, in subgroepen als in groep met de jongeren, op maat van hun noden en behoeftes, gewerkt en specifieke behandel- en therapeutische interventies worden toegevoegd. Het ontwikkelingsverhaal wordt samen met de ouders verder geschreven en er wordt gezocht naar steun- en netwerkbronnen. 
Het toekomstperspectief van de jongeren staat centraal en via de gezinbegeleiding en specifieke methodieken wordt ernaar gestreefd een steunend netwerk in de samenleving voor elke jongere te creëren.