Leefgroep Loft (volledig)

De basis van het behandelprogramma wordt gevormd door de verschillende fases met bijhorend beloningsysteem in de leefgroep. Iedere fase wordt gekenmerkt door eigen ontwikkelingstaken, waar de jongere en de ouders voor staan. De individuele, groeps- en gezinsbegeleiding wordt daaraan aangepast. Dit gebeurt steeds op maat, rekening houdend met de beperkingen maar ook met de aanwezige krachten. 
De leefgroep wordt gezien als een belangrijk leerinstrument waarin de ondersteuning en begeleiding op termijn steeds meer afneemt zodat de meisjes groeien in het opnemen van verantwoordelijkheden. 
Naast de gewone leefgroepwerking is er de ‘Loft+’-werking waarbij de nadruk in de begeleiding ligt op ervaringsleren en het leren omgaan met verantwoordelijkheden en zelfstandigheid. In een volgende fase kunnen meisjes doorvloeien naar een studio waarin de groei tot zelfstandigheid verder centraal staat. 
Het handelingsplan wordt opgesteld in dialoog met het gezin en de ouderbegeleiding wordt in de vorm van verschillende methodieken ingezet (onder andere oudergesprekken, huisbezoeken, oudercursus, thema-avonden en ouder-kind activiteiten).