Leefgroep Noordrand, Opstap en Oostzijde (volledig)

De kind- en/of pedagogische problemen vragen om een langdurige begeleiding binnen een orthopedagogisch en therapeutisch residentieel kader. In de begeleiding van de kinderen ligt de nadruk op de orthopedagogische werking van de leefgroepen. 
Binnen de vaste structuur van de dag, waarin het dagdagelijkse leven voorop staat, ontstaat er ruimte om specifieke ontwikkelingsstimulerende activiteiten aan te bieden. Er wordt veel gebruik gemaakt van spel om alle aspecten van de ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Er wordt zowel in groep, in subgroepen als individueel met de kinderen gewerkt en specifieke behandel- en therapeutische interventies op maat worden toegevoegd. 
Al de activiteiten zijn erop gericht de verbinding tussen omgeving, ouder en kind te herstellen en versterken. Vanuit dat uitgangspunt wordt intensief samengewerkt met ouders op formele (oudergesprekken, oudercursus, thema-avonden…) en informele (ouderparticipatie in de leefgroep, ouder-kind activiteiten en -weekends, vader-zoon bouwkampen – en trektochten) wijze.