Leefgroep Zuidwester (volledig)

De kinderen zijn nog erg jong en dus kwetsbaar. Daarom wordt de opnameduur zo kort mogelijk gehouden en de ouders nauw bij de werking betrokken. Individueel, in groep of in kleine subgroepen worden de aspecten van de kinderlijke ontwikkeling gestimuleerd: zintuiglijk, emotioneel, cognitief, motorisch, lichamelijk en sociaal.

Met de ouders wordt intensief gewerkt. Wekelijks is er een bezoekmoment voor ouders met hun kinderen voorzien. Verschillende begeleidingsmogelijkheden worden daarnaast ingezet: onder andere oudergesprekken, oudertraining, een oudercursus en ouders die tijdens de week stage doen in de leefgroep.

Het eerste doel is om de kinderen op korte of middellange termijn terug in het gezin te integreren. Indien dit niet mogelijk blijkt, moeten er alternatieven gezocht worden. Mogelijks kan er een traject richting pleegzorg ingezet worden. 
Er wordt dan, afhankelijk van de nood van het kind en de mogelijkheden van de ouders, onderzocht welke functie pleegzorg kan hebben (onder andere opvoeding, gezinsondersteuning, gezinsvervanging en/of een onthaalfunctie).