Overzicht leefgroepen

Bethanië is georganiseerd volgens een clustermodel
Eén cluster overkoepelt twee of drie leefgroepen in Observatie en Behandeling (OBC) of Medisch Pedagogisch Instituut (MPI). 
Aan één leefgroep zijn telkens ongeveer vier opvoeders verbonden. Een cluster wordt aangestuurd door het trio van teambegeleider-hoofdopvoeder-gezinsbegeleider. Aan iedere cluster is een vaste therapeut en kinderpsychiater verbonden.
In totaal zijn er vijf clusters die de twaalf leefgroepen omvatten.
Er zijn drie weekendgroepen (twee in Genk, één in Hasselt).

Bethanië heeft één crisisbed. Aanmeldingen gebeuren via het crisismeldpunt <18 jaar van de Integrale Jeugdhulp Limburg. Een crisisopvang heeft een maximumduur van 7 dagen, eenmalig te verlengen met opnieuw 7 dagen.

Een overzicht van de 12 leefgroepen: