Pijlers

1.Alle medewerkers hanteren een performante visie voor de minst ingrijpende en nabije zorg, met de concrete vraagstelling van de jongere voor ogen. In een sfeer van verbinding en participatie. Gezinnen houden mee regie over eigen groei en ontwikkeling. 
 

2.Bij een residentieel verblijf werkt de leefgroep als een leergroep. Via gewone alledaagse opvoedingssituaties stellen de begeleiders zich sterk en aansturend, stimulerend en steunend op om op die manier de ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren te begeleiden.
 

3.Multidisciplinair onderzoek, beeldvorming, behandeling & begeleiding

  • Psychodynamische kinderpsychotherapie
  • Psychomotorische en mediërende cognitieve therapie
  • Ergo- en creatieve (dans- en beweging) therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Logopedie
  • Systeemtherapie
     

4.Gevarieerde gezinsbegeleiding met o.m. (advies)gesprekken, therapeutische interventies, werkvormen gericht op pedagogische vaardigheden en/of hechting bevorderende initiatieven.
 

5.Een vasthoudende school- en studiebegeleiding, voor een zo continu en stabiel mogelijke schoolloopbaan. Extra aandacht voor advies aan leerkrachten. Bij (tijdelijk) gebrek aan een school een eigen (individueel) project van dagbesteding met sterke ervaringsgerichte en attitudevormende accenten.