Publicaties

Daems, J., Vandenbosch, K., Pieters, G. (2003). Agressie bij het syndroom van Asperger: een literatuurbeschouwing. Tijdschrift voor psychiatrie, 45 (6), 341-345. Raadpleeg hier het artikel

Kestens, E. (2010). Hechten binnen pleegzorg: een uitdaging voor alle betrokken partijen. TOKK (4), 128-141. Raadpleeg hier het artikel

Michielsen.,L. ( 2000 ). Miskende betekenisaspecten van kinddiagnosen in de residentiële ouder-kindhulpverlening. Systeemtheoretisch Bulletin, 18 ( 1 ), 47-71.

Soenens, B., Vansteenkiste, M., Smits, I., Lowet, K. & Goossens, L. (2007). The role of intrusive parenting in the relationship between peer management strategies and peer affiliation. Journal of Applied Developmental Psychology, 239 – 249.

Vandenbosch, K. (2005). De behandeling van depressieve stoornis bij kinderen en adolescenten. Tijdschrift voor Geneeskunde, 61 (2), 1610-1619. Raadpleeg hier het artikel

Voets, J. (1994 ). Onderwijs en hulpverlening. Samenwerkings(on)mogelijkheden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 19 (4), p. 158-175. 

Voets, J. (1995 ). Gedragsproblemen op school. Over (on)mogelijkheden. Welwijs, 6 (3), p.25-31.

Voets, J. (1997 ). Het sociaal-interactionele model van Patterson en kinderen met ADHD. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 24 (2), p. 46-63. 

Voets, J. (1997 ). Het Patterson-model. Agora-Jongerenbegeleiding, (3), p. 26-47.

Voets, J. (1997 ). Een team te ver: over bruggen en obstakels in teamwerking. Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 16 (4), p. 18-27. 

Voets, J. (1999 ). Ouders-kind-hulpverlener: op zoek naar verbinding. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 22 (4), p. 142-157. 

Voets, J. (2000 ). Pleegouders: een terugblik? Een exploratief onderzoek naar de ervaringen van pleegouders.  In:De Mey, W., Moens, E., Van Leeuwen, K. & Verhofstadt-Denève, L., Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre-)conceptie? (p. 341-355). VBJK, Gent. 

Voets, J. (2000 ). Het kind van de rekening: over opvoedingsondersteuning en pedagogische preventie. Tijdschrift voor welzijnswerk, 24 (232), p. 62-70.

Voets, J. Michielsen, L. & (2000 ). Het doel verdient de middelen: over gezinsgericht werken vanuit een residentiële setting. Tijdschrift voor welzijnswerk, 24 (232), p. 62-70.

Voets, J & Michielsen, L.. (2000 ). Oudertraining, samen maar niet alleen. In:De Mey, W., Moens, E., Van Leeuwen, K. & Verhofstadt-Denève, L., Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre-)conceptie? (p. 177-188). VBJK, Gent. 

Voets, J & Michielsen, L.. (2002 ).  En wat vinden ouders ervan? Over de effecten van oudertraining en andere ouderbegeleidende methoden tijdens een residentiële behandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 27(1),  p. 16– 37 .

Voets, J.& Van den Broeck, L. ( 2001 ). Tussen de regels: gedragsproblemen binnen het basisonderwijs. Praktijkgids voor de basisschool.  Kluwer. 

Voets J. (2004). En wat vinden de ouders ervan? Over de invloed en effecten van oudertraining: een praktijkonderzoek. in : Gerris, J.R.M. Jeugdzorg en Probleemgedrag: opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak. Van Gorcum, Assen

Voets, J.(2004).Het gezin voorbij: over samenleving, ouders en kinderen in nieuwe tijden. Tijdschrift voor Welzijnswerk 28, 260, p.41-59.

Voets, J.(2005). Oeverloos? Over de functie en het effect van grenzen in opvoeding en hulpverlening. 
Congresboek : Grenzen aan het Begrip?, Kortrijk, 2005.

Voets, J., Michielsen L., Hertens S.(2005): Hink-Stap-Sprong, over opvoeding en ontwikkeling.
Garant, Leuven

Voets, J., Nijs J., Boesmans S., (2008)Tussen de mazen van het net(werk): Intersectoraal Handelingsplan, (on)mogelijkheden. SEN-Integrale Jeugdzorg, in press.

Voets, J., (2009), Kan opvoedingsondersteuning de wereld redden: over de kracht van eigen kracht, Steunpunt Opvoedingsondersteuning, Limburg, congres Alden Biezen