Schoolbegeleiding

Samenvatting

Bethanië heeft geen eigen interne school. Er is ook geen exclusieve samenwerking met één school of net. Er wordt eerst bekeken of de jongere met extra ondersteuning nog op de lopende school kan blijven. Zoniet wordt er een passend alternatief gezocht. Er wordt met vrijwel alle scholen in de ruime buurt van Hasselt en Genk samengewerkt.

Ongeveer 45% volgt bijzonder basisonderwijs of bijzonder secundair onderwijs.

De school is één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van jongeren en daarom hebben we sterke samenwerkingsverbanden ontwikkeld, met zo veel mogelijke vaste contactpersonen en/of steunteams per school. Dit is een belangrijke troef bij het inzetten van specifieke ondersteuningsprogramma’s om jongeren op school te houden, alsook bij advies aan leerkrachten.

Jongeren (tijdelijk) zonder school worden overdag in een eigen module van dagbesteding opgevangen..

Wil je meer weten

Lees hier de volledige tekst