Schoolbegeleiding (volledig)

De problemen van de kinderen en jongeren in Bethanië zijn erg verschillend. Toch uiten ze allen op één of andere manier dat ze het moeilijk hebben met zichzelf en/of de omgeving. Daardoor verloopt ook het schoolse proces vaak moeizaam. Voornamelijk probleemgedrag gericht naar buiten, zoals onder andere agressie, wegneemgedrag, liegen, kan leiden tot een problematische schoolcarrière. Maar ook problemen gericht naar zichzelf zoals onder andere faalangst en psychosomatische klachten komen veelvuldig voor en kunnen een zware impact hebben op het schoolse functioneren.

Er is een lange traditie in het samenwerken met een dertigtal scholen. Dat gaat over gewoon en buitengewoon kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs, en dit op verschillende niveaus en binnen verschillende netten. Deze scholen zijn bereikbaar per fiets, met het openbaar vervoer, met een schoolbus of met ons eigen centrumbusje. Een schoolkeuze gebeurt in overleg met de ouders, de vorige school en het CLB of de verwijzers. 
De schoolse opvolging en coördinatie gebeurt door een schoolbegeleid(st)er via regelmatige contacten met de scholen en de kinderen/jongeren.  
Dagdagelijks wordt studie en schoolgaan begeleid door de groepsbegeleiding in de leefgroepen. Bij specifieke studie- of leerproblemen is er aanvullende therapeutische ondersteuning.
De uiteindelijke doelstelling van schoolbegeleiding is om datgene wat goed loopt te behouden, en datgene wat vastgelopen is terug te laten ontwikkelen. Dit om te komen tot een zo gewoon mogelijke schoolsituatie.

Zonder school

Jongeren (tijdelijk) zonder school worden overdag in een eigen module van dagbesteding opgevangen. Ze leren in een specifieke omgeving van taken, opdrachten maar ook van eigen groepsprojecten, heel ervaringsgericht werken aan noodzakelijke attitudes en  vaardigheden. Vaak is dit eerst nodig om later nog een nieuwe stap te zetten naar een school of opleiding. De inzet voor de gemeenschap (community) is bij dagbesteding een belangrijk accent.