Studiowerking (volledig)

Met de ontwikkelingstaken als achtergrond, ontwikkelen we voor de studioprojecten een

begeleidingstructuur die zich centreert rond een zevental thema’s:

1.Dagbesteding: volgen van normaal bioritme, naar school, naar werk, invullen vrije tijd;

2.Voeding: planning, aankoop, bereiding, opruimen;

3.Gezondheid: (zelf)hygiëne, onderhoud studio, zelfzorg (medicatie), energiebalans.

4.Relaties: familie, vriendschapsrelaties, affectieve en seksuele relaties, opbouwen en onderhouden van netwerk.

5.Persoonlijke en sociale ontwikkeling, zelfbeeld;

6.Maatschappelijke ontwikkeling: regelingen rond bvb. huis huren, energieverbruik, RVA, ziekenfonds, belastingen, verzekering…;

7.Administratief-financieel: het in staat zijn om deze terreinen op termijn zelfstandig te beheren. Financieel onafhankelijk, rekeningen, kinderbijslag, studiebeurs, planning op korte en lange termijn, boekhouding, behoefteplanning, meubilering, huishoudreglement.

Studio’s in Bethanië Genk

In Bethanië Genk zijn zeven studio’s gelegen, verbonden aan verschillende leefgroepen. Daar wordt een zone van semi-zelfstandigheid gerealiseerd als oefenterrein met gefaseerde begeleiding en voorbereiding naar complete zelfstandigheid. De training duurt gemiddeld één jaar.

De leefgroep waar de studio ligt, heeft een waakzame conciërgefunctie. Elke jongere krijgt een studiobegeleider aangewezen die het traject opvolgt en ondersteuning biedt waar nodig. De disciplines die werden ingezet tijdens de klassieke residentiële opname (onder andere gezinsbegeleiding en individuele therapieën), worden indien voorgeschreven door het handelingsplan verder gezet.

Studio’s voor meisjes in Bethanië Hasselt

In Bethanië Hasselt zijn acht studio’s gelegen in het centrale gebouw, specifiek voor het trainen en begeleiden van adolescente meisjes in hun traject richting zelfstandigheid. De disciplines die werden ingezet tijdens de klassieke residentiële opname (onder andere gezinsbegeleiding en individuele therapieën), worden indien voorgeschreven door het handelingsplan verder gezet.

De begeleiding richt zich op de ontwikkelingstaken van de meisjes onder andere dagbesteding, gezondheid, maatschappelijke inbedding.

Studio’s in een studentenhuis

In het kader van ‘Village projecten’ (projecten om jongeren ‘in de samenleving’ te houden) zet Bethanië woonvormen op waarin een mix tussen gewone en ‘kwetsbare’ jongeren wordt gemaakt.

In de Kiezelstaat, Hasselt-Godsheide, heeft Bethanië een studentenhuis dat in het kader van ‘Village-projecten’ een specifieke invulling kreeg. Het gaat om een gemeenschaps/studentenhuis waar drie gewone jongeren (studerend/werkend) samen wonen met twee jongeren die volledig op eigen benen moeten leren staan.

De bedoeling is dat iedere jongere zijn eigen leven en activiteiten verder zet, maar dat onderling bepaalde verantwoordelijkheden worden genomen zoals samen koken, activiteiten organiseren en/of ondernemen, onderhoud van het huis, externe contacten, enzovoort.

De jongeren die ingeschreven zijn in Bethanië worden daartoe getraind door een medewerker. De begeleiding doelt voornamelijk op de ontwikkelingstaken van de jongere onder andere dagbesteding, gezondheid, relaties, maatschappelijke inbedding.