Werkorganisatie

De leefgroepen in Bethanië zijn van oudsher gegroepeerd volgens een clustermodel (bvb. 3 leefgroepen + Partners in Parenting). De modules zijn zo samengesteld dat ze zo dicht mogelijk aansluiten bij het bestaand clustermodel van vόόr de MFC-werking.

De ambulant/mobiele werkvorm wordt aan deze bestaande structuur toegevoegd. Ook biedt elke cluster  de eerste module van korte taxatie, beeldvorming en korte behandeling/begeleiding (module KTB) aan.

De vijf clusters worden elk geleid door een teambegeleider, die het overzicht behoudt en verantwoordelijk is voor het proces van beeldvorming en behandeling. Hij/zij wordt bijgestaan door een gezinsbegeleider (de belangrijkste contactpersoon voor een verwijzer) en een hoofdopvoeder.