Werkvormen

Instroomschema MFC Bethanië Bethanië kent, via de niet rechtstreeks toegankelijke hulp, 3 mogelijke instroomprofielen: OBC diagnostiek, OBC behandeling en MPI begeleiding.

OBC diagnostiek werkt steeds vanuit ‘een vermoeden van handicap’ en heeft verder als opties KTB (korte taxatie & beeldvorming), VIST Diagnostiek en Diagnostiek. Hoewel alle diagnostiek classificerend en handelingsgericht verloopt, zijn er kleine verschillen. Deze verschillen bepalen gedeeltelijk ook in welke wachtlijst de aanvraag opgenomen wordt. Alle diagnostiek is doorgaans zowel mobiel/ambulant als residentieel mogelijk. Er is ook studiowerking mogelijk.
 KTB werkt in een relatieve, maar niet strikt bepaalde, korte termijn en is slechts bereikbaar via een specifieke markering in het A doc of via een VIST procedure.
 VIST Diagnostiek verloopt via de eigen bepalingen daarvan en slechts voor een termijn van 120 dagen.
 De gewone diagnostiek heeft een looptijd van max. één jaar. Tussen OBC Diagnostiek en mogelijke vervolghulp is er een herindicatie vraag bij de toegangspoort noodzakelijk.

Bij OBC behandeling is de handicap bepaald en wordt er zeer intensief behandeld. Met zicht op duidelijke doelen en een helder perspectief voor een looptijd van 24 maanden. Een behandeling moet niet noodzakelijk voorafgegaan worden door diagnostiek. Alle behandeling kent doorgaans residentiële en mobiel/ambulante fases.

Bij MPI begeleiden is de handicap uiteraard al eerder bepaald en ook verdere intensieve behandeling niet meer aangewezen. Het zijn doorgaans eerder langdurige trajecten, waarbij het perspectief vaker onduidelijk is. Er wordt sterk ingezet op alternatieven voor een langdurig klassiek residentieel verblijf in een leefgroep: het eigen pleeggezinproject Partners in Parenting, een uitgebreide studiowerking (eventueel ook 18+). Een eigen leer- en arbeidscentrum (LAB) ondersteunt en leidt jongeren bij een afgebroken leertraject opnieuw naar een school of een opleiding.

Bethanië stelt, in een opvangformule, één mogelijk crisisbed open. Dit is alleen via het meldpunt -18 bereikbaar. De VIST crisis of VIST TO kunnen zowel in de OBC als in de MPI werking doorgaan.

Bethanië biedt, via de rechtstreeks toegankelijke hulp, ook een beperkt aanbod aan mobiele en ambulante behandeling & begeleiding. Ook de IJH module ‘Kortdurend verblijf voor een minderjarige met een handicap’ is mits enkele beperkende voorwaarden als rechtstreeks toegankelijk te gebruiken.