Multifunctioneel Centrum (MFC)

 

Beste partner van Bethanië

 

Het welzijnslandschap is sterk in beweging.

Vanuit Vlaanderen zijn in het kader van jeugdwelzijn een aantal beleidsbeslissingen genomen die invloed hebben op onze werking.

Enerzijds de inkanteling van het Observatie en Behandelings Centrum (OBC) in agentschap Opgroeien  per 1/1/2020 en de realisatie van de GES+ werking samen met 2 andere partners in Limburg.

Anderzijds de vraag vanuit het VAPH om sterk in te zetten op  de 7 op 7 werking en de mobiel ambulante begeleiding.

Vanuit Bethanië heeft de directie zorg samen met het leidinggevend kader de identiteit en invulling van de erkenning geoptimaliseerd, rekening houdend met de erkenningen van beide agentschappen en  met  focus op bepaalde specifieke noden  waaronder aanbod voor pubermeisjes, de wachtlijsten en het project Partners in Parenting,  de studiowerking-studentenhuis en het Leer en Arbeidscentrum.

Graag gaan we hieromtrent verder in dialoog met onze partners.