For Kids

Tevredenheidmeting

Hoe gaat het in zijn werk?

In tegenstelling tot de voorbije jaren, kan u nu de vragenlijst digitaal via internet in vullen.

Je ziet hieronder een link. Klik hierop (of kopieer de link in de adresbalk), geef het wachtwoord in en je kan meteen van start gaan:

De URL van de enquête voor jongeren is:http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=132979