Vacatures

 

Bethanië

Het Multifunctioneel Centrum Bethanië investeert al 50 jaar in de observatie, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Via een matrix van residentiële en ambulante werkvormen en orthopedagogische, therapeutische strategieën realiseren we ons kerndoel: kinderen zoveel mogelijk in hun thuissituatie integreren. In een steeds wijzigende maatschappelijke context waarin MFC Bethanië nog verder zal evolueren naar een sociale onderneming, zijn wij op zoek naar een:

 

Directeur bedrijfsvoering 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

als directeur bedrijfsvoering ben je, in nauw overleg met de raad van bestuur en de directeur Zorg, verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het MFC en de ontwikkeling van de missie en visie.  Je draagt de eindverantwoordelijkheid van het algemeen beleid en de operationele sturing van de organisatie;

- je zorgt samen met de directeur Zorg en naaste medewerkers voor de vertaling van de missie en visie in een concreet meerjarig beleidsplan en budget en volgt dit consequent op;

- je werkt samen met actoren uit de sector: je behartigt de belangen van het MFC je detecteert opportuniteiten en maatschappelijke tendensen en zet, in overleg met de raad van bestuur en de directeur Zorg, gestructureerde samenwerkingsverbanden op, je neemt deel aan relevant regionaal en Vlaams netwerk- en koepeloverleg, commissies en werkgroepen in de sector;

je vertegenwoordigt de organisatie in de brede maatschappelijke buitenwereld;

- je voert een efficiënt en economisch-financieel gezond en transparant beleid;

PROFIEL:

- je beschikt over een masterdiploma, een bijkomende managementsopleiding is een meerwaarde;

- in je cv toon je aan dat je beschikt over minstens 5 jaar relevante managementervaring, bij voorkeur in de welzijns- of zorgsector;

- je beschikt over HRM en bedrijfseconomische kennis en inzicht, kennis van sectoreigen financierings-vormen en overheidsreglementering strekt tot aanbeveling;

- je hebt kennis van of interesse in de orthopedagogische cultuur of gelijkaardig;

- je denkt pro-actief, toekomstgericht en strategisch vanuit helikopterview;

- je bent een leider en een teamspeler en beschikt over goede relationele, empathische vaardigheden en onderhandelingstalent;

je handelt doelgericht en innovatief en bent een people manager die medewerkers kan enthousiasmeren en mobiliseren bij veranderingstrajecten;

 je bent integer, loyaal, transparant en resultaatgericht.

AANBOD

- een uitdagende job in een ambitieuze organisatie;

- een salarispakket (cf. sectorbarema’s) rekening houdend met relevante ervaring met bijbehorende extralegale voordelen.

INTERESSE ?

Voor meer informatie wend je tot voorzitter@bethanie.be. Stuur je brief of mail ter attentie van de voorzitter van Bethanië, Bethaniëstraat 74 te 3600 Genk of voorzitter@bethanie.be. Voor 21 mei 2018.

http://www.bethanie.be/sites/default/files/directeur_bedrijfsvoering_bethanie_vzw_0.pdf

 

Partners in Parenting (P&P)

Partners in Parenting (P&P) staat voor orthopedagogische Pleegzorg. Bethanië heeft als missie om kinderen met gedragsproblemen te integreren in hun gezin. Echter (jonge) kinderen die door omstandigheden niet in hun gezin kunnen opgroeien worden in partnerschap opgevoed door P&P-ouders, ouders en voortdurend geflankeerd door de expertise van de P&P-medewerkers. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingskansen van het kind, kan de vraag zijn tot opvang 5 dagen op 7, tot 2 dagen op 30 enz.

WIJ ZOEKEN: gezinnen die een stevige warme en stimulerende context bieden waarbinnen kinderen kunnen ontwikkelen (een specifieke opleiding is niet vereist).

WIJ BIEDEN: voorbereiding, opleiding en begeleiding van het traject, en traject op maat van uw gezin, verrekening van onkosten en een vergoeding voor inzet.

MEER INFORMATIE: via www.bethanie.be; 089.329.555; info@partnersinparenting.be