Vacatures

Bethanië

Bethanië is een ondernemende organisatie die kwaliteitsvolle zorg biedt aan kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en hun context. Onze opdracht is helder: het ondersteunen naar maximale participatie aan de soms complexe samenleving … Vastberaden zoeken we steeds naar het juiste traject voor elk kind met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.  Deze opdracht vraagt van iedere medewerker zorgzaamheid, een bezielend engagement en kennis van zaken. In het brede veld van de jeugdhulpverlening en welzijn willen we toonaangevend zijn en blijven wat betreft de orthopedagogische en therapeutische kwaliteit die we ontwikkelen.

 

Heb jij het engagement en het talent dat we zoeken?

We versterken onze werking op korte termijn met volgende professionals:

Opvoeder (m/v) - Wervingsreserve 

In Bethanië kom je terecht in een innovatieve, resultaatgerichte en groene werkomgeving in volle ontwikkeling en met een groot hart voor kinderen. We zetten in op loopbaanontwikkeling met aandacht voor levenslang leren en een gezonde balans tussen werk en thuis.

 

Partners in Parenting (P&P)

Partners in Parenting (P&P) staat voor orthopedagogische Pleegzorg. Bethanië heeft als missie om kinderen met gedragsproblemen te integreren in hun gezin. Echter (jonge) kinderen die door omstandigheden niet in hun gezin kunnen opgroeien worden in partnerschap opgevoed door P&P-ouders, ouders en voortdurend geflankeerd door de expertise van de P&P-medewerkers. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingskansen van het kind, kan de vraag zijn tot opvang 5 dagen op 7, tot 2 dagen op 30 enz.

WIJ ZOEKEN: gezinnen die een stevige warme en stimulerende context bieden waarbinnen kinderen kunnen ontwikkelen (een specifieke opleiding is niet vereist).

WIJ BIEDEN: voorbereiding, opleiding en begeleiding van het traject, en traject op maat van uw gezin, verrekening van onkosten en een vergoeding voor inzet.

MEER INFORMATIE: via www.bethanie.be; 089.329.555; info@partnersinparenting.be