Vacatures

Bethanië

Het Multifunctioneel Centrum Bethanië investeert al 50 jaar in de observatie, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Via een matrix van residentiële en ambulante werkvormen en orthopedagogische, therapeutische strategieën realiseren we ons kerndoel: kinderen zoveel mogelijk in hun thuissituatie integreren. In een steeds wijzigende maatschappelijke context waarin MFC Bethanië nog verder zal evolueren naar een sociale onderneming, zijn wij op zoek naar een:

Teambegeleider (m/v)

Cluster B (Genk) onbepaalde duur, minstens 80% Indiensttreding asap

KERNTAAK: je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de jongeren in je cluster. Je zet mee de lijnen uit voor de begeleiding/behandeling vanuit een gezamenlijk opgebouwd beeld. Je organiseert en geeft vorm aan de bijhorende handelingsplannen, in nauwe samenwerking met hoofdopvoeder, gezinsbegeleid(st)er, therapeuten en opvoeders. Je inspireert en coördineert het multidisciplinair team met oog op een performant en afgestemd pedagogisch klimaat. Je bent mee verantwoordelijk voor opname en ontslagbeleid en bijhorende administratieve taken.

NODIG IS: Master in de pedagogische wetenschappen/klinische psychologie. Ervaring en/of bijkomende opleiding is een pluspunt.

Gelieve uw motivatiebrief, cv, foto en diploma te versturen in één bestand naar jobs@bethanie.be ten laatste op 12 januari 2018.

Bijkomende informatie kan u verkrijgen bij Ingrid Sleurs, beleidsmedewerker zorg.

Partners in Parenting (P&P)

Partners in Parenting (P&P) staat voor orthopedagogische Pleegzorg. Bethanië heeft als missie om kinderen met gedragsproblemen te integreren in hun gezin. Echter (jonge) kinderen die door omstandigheden niet in hun gezin kunnen opgroeien worden in partnerschap opgevoed door P&P-ouders, ouders en voortdurend geflankeerd door de expertise van de P&P-medewerkers. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingskansen van het kind, kan de vraag zijn tot opvang 5 dagen op 7, tot 2 dagen op 30 enz.

WIJ ZOEKEN: gezinnen die een stevige warme en stimulerende context bieden waarbinnen kinderen kunnen ontwikkelen (een specifieke opleiding is niet vereist).

WIJ BIEDEN: voorbereiding, opleiding en begeleiding van het traject, en traject op maat van uw gezin, verrekening van onkosten en een vergoeding voor inzet.

MEER INFORMATIE: via www.bethanie.be; 089.329.555; info@partnersinparenting.be