Vacatures

Bethanië

Het Multifunctioneel Centrum Bethanië investeert al 50 jaar in de observatie, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Via een matrix van residentiële en ambulante werkvormen en orthopedagogische, therapeutische strategieën realiseren we ons kerndoel: kinderen zoveel mogelijk in hun thuissituatie integreren. In een steeds wijzigende maatschappelijke context waarin MFC Bethanië nog verder zal evolueren naar een sociale onderneming, zijn wij op zoek naar een:

  

Hoofdopvoeder(m/v)

KERNTAAK:  In de cluster teken je samen met je collega’s het orthopedagogisch beleid van de cluster uit, ingebed in het strategisch en operationeel plan van de organisatie. Je kerntaak - zoals die in de huidige organisatie is vastgelegd- is de dagelijkse organisatie, toerusting & opvolging van de leefgroepen. Je werkt handelingsplannen concreet af, stuurt bij. Je verbindt, inspireert en versterkt medewerkers en stimuleert een ontwikkelingsbevorderend leefgroepklimaat. Je zorgt ervoor dat de teamleden in hun kracht staan en hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Samen met je team borg je de afspraken die in de organisatie worden gemaakt en zorg je dat je cluster goed in orde is. Als innovator zet je je actief in tijdens de transitieperiode , zoek je naar manieren om de performantie van je cluster continu te verbeteren en zet je je schouders onder de realisatie van de strategische doelstellingen, eventueel vanuit hiertoe aangepaste positie. Verder beheer je in eigen portefeuille, in nauw overleg met je collega’s, een aantal deeltaken/thema’s die de ruimere organisatie ten goede komen.

NODIG IS: We zoeken iemand met stevige organisatievaardigheden die zorgt voor stabiliteit in het team en pro-actief werkt (oa door effectieve uurroosters). Je beschikt over de competenties om participerend leiderschap mee vorm te geven in deze organisatie en je bent bereid je hierin verder te bekwamen. Je slaagt er om multidisciplinair werken te verstevigen en om samen met de teambegeleider de disciplines onderling te verbinden tot een cliëntgerichte aanpak. Verder lijkt ons een orthopedagogische (of aanverwante) opleiding noodzakelijk (minimum bachelor) en 2 jaar voltijdse praktijkervaring als opvoeder (extra opleidingen zijn een pluspunt).

WIJ BIEDEN: een voltijdse tewerkstelling in een orthopedagogische omgeving waar de vraagstelling van de cliënt richting geeft en de noden van de medewerkers richtinggevend zijn.

Gelieve uw motivatiebrief, cv, foto en diploma te versturen in één bestand naar gunther.vanbaelen@bethanie.be ten laatste op 4 augustus 2017.

 

Opvoed(st)er werfreserve (m/v)

KERNTAAK:  Een opvoed(st)er is (mede)verantwoordelijk voor de zorg en voor het bevorderen van herstel en de voortgang van ontwikkelingstaken bij kinderen/jongeren (zo nodig in de context).

NODIG IS: Bachelor orthopedagogie of aanverwante opleiding. Ervaring en/of bijkomende opleiding is een pluspunt.

Gelieve uw motivatiebrief, cv, foto en diploma te versturen in één bestand naar jobs@bethanie.be  

 

Partners in Parenting (P&P)

Partners in Parenting (P&P) staat voor orthopedagogische Pleegzorg. Bethanië heeft als missie om kinderen met gedragsproblemen te integreren in hun gezin. Echter (jonge) kinderen die door omstandigheden niet in hun gezin kunnen opgroeien worden in partnerschap opgevoed door P&P-ouders, ouders en voortdurend geflankeerd door de expertise van de P&P-medewerkers. Afhankelijk van de situatie en ontwikkelingskansen van het kind, kan de vraag zijn tot opvang 5 dagen op 7, tot 2 dagen op 30 enz.

WIJ ZOEKEN: gezinnen die een stevige warme en stimulerende context bieden waarbinnen kinderen kunnen ontwikkelen (een specifieke opleiding is niet vereist).

WIJ BIEDEN: voorbereiding, opleiding en begeleiding van het traject, en traject op maat van uw gezin, verrekening van onkosten en een vergoeding voor inzet.

MEER INFORMATIE: via www.bethanie.be; 089.329.555; jo.voets@bethanie.be