Multifunctioneel Centrum (MFC)

 

MFC Bethanië is een ondernemende organisatie die kwaliteitsvolle zorg biedt aan kinderen/jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en hun context. Wij zoeken naar het juiste traject voor elk kind/jongere en hun context met aandacht voor de verschillende levensdomeinen. Met een stevig programma gericht op vele diepgaande leef- en leerervaringen stimuleren we de kinderen/jongeren en hun context opnieuw aan te sluiten bij hun normale ontwikkelingstaken. Het vertrekpunt is steeds weer hun groeikracht. Wanneer het thuis (even) niet (meer) kan, bieden wij tijdelijk een zinvol, harmonieus en stimulerend alternatief. Toch blijft het uitgangspunt steeds de ouderlijke verantwoordelijkheid en competenties.

De zorg is maximaal ingebed en verankerd in de samenleving. Dit betekent professionele, multidisciplinaire zorg en ondersteuning aangevuld met het sociaal netwerk en de eigen kracht van mensen.

Omgaan met kinderen/jongeren met moeilijkheden vraagt zorgzaamheid, een bezielend engagement, maar ook kennis van zaken. We stimuleren onze medewerkers om te leren en zich verder te ontwikkelen binnen en buiten de organisatie. In het brede veld van de jeugdhulpverlening en welzijn markeren we ons als expertisecentrum en willen we toonaangevend zijn en blijven voor wat betreft de orthopedagogische en therapeutische kwaliteit die we ontwikkelen.

Bethanië is zowel een Observatie en Behandelingscentrum (OBC) als een Multifunctioneel Centrum (MFC). Beiden zijn verspreid over twee locaties in Genk en Godsheide.